Biblioteca Pública Arús

BARCELONA MODERNISTA

Biblioteca Pública ArúsBiblioteca Pública Arús

La Biblioteca Pública Arús (BPA), fundada l’any 1895 gràcies a Rossend Arús, s’ha convertit en un centre de recerca especialitzat en moviments socials contemporanis i producció bibliogràfica del segle XIX i inicis del XX.

Arús morí el 1891. En el seu testament nomenà marmessors i hereus de confiança Valentí Almirall i Antoni Farnés perquè disposessin dels seus béns en la forma que creguessin més convenient. A fi de complir la seva voluntat, tal i com els havia manifestat de paraula, van crear la Biblioteca Pública Arús.

Hi ha dues sales preparades per a poder-hi fer els concerts. En una d’elles, la Sala de música hi ha un piano.