Notal Legal

L’accés a aquest web implica l’acceptació de les presents condicions d’ús. El mer accés, l’emplenament de formularis de contacte, l’enviament de consultes, queixes, i, en general, qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors, implicarà, per part de l’usuari, l’acceptació del present Avís Legal. Barcelona Music Walks. es reserva el dret de modificar sense previ avís, les condicions d’accés al web, les característiques dels seus serveis i qualsevol altre contingut inclòs en ella.

L’accés a aquest lloc web, no autoritza a l’usuari a fer ús de cap contingut ni implica concessió de cap servei. Els continguts d’aquest web i el seu disseny són propietat de Barcelona Music Walks. Queden prohibida la reproducció, còpia, distribució o una altra forma d’ús dels continguts d’aquest site, excepte autorització prèvia i per escrit de Barcelona Music Walks.

L’usuari és responsable de qualsevol dany directe o indirecte que pugui ocasionar la comunicació de dades falses o inexactes, ni de l’ús que de la informació continguda en el site pugui fer-se.

Barcelonamusikwalks.com pot incloure enllaços a altres webs. Barcelona Music Walks. no es responsabilitza de l’accés o utilització d’aquests enllaços externs.

Les presents condicions d’ús es regeixen per la Llei espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.