Política de privacitat

D’acord amb la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, Barcelona Music Walks informa que les dades facilitades pels usuaris a través del web podran quedar recollides en fitxers automatitzats, sent el seu responsable Barcelona Music Walks. La recollida de dades de l’usuari té un objectiu comercial, autoritzant-se a Barcelona Music Walks l’enviament d’informació sobre els seus productes i serveis.

Barcelona Music Walks ha pres les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals, adoptant els dispositius tècnics al seu abast per salvaguardar la informació subministrada pels usuaris del web. No obstant això, l’usuari tindrà en compte que les mesures de seguretat a Internet no garanteixen una protecció plena de les dades. Per aquest motiu, l’usuari també haurà d’adoptar les mesures preventives i de bon ús necessàries per reduir el risc de vulnerabilitat de les seves dades.

L’usuari haurà d’omplir els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actuals. L’usuari és responsable de qualsevol dany directe o indirecte que pugui ocasionar la comunicació de dades falses o inexactes, i de l’ús que de la informació continguda en el site pugui fer-se.

L’usuari podrà exercitar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les dades emmagatzemades per Barcelona Music Walks, enviant una sol·licitud escrita i signada, a l’adreça de correu electrònic hola@barcelonamusicwalks.com.